Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Bộ thép Ấn Độ mở rộng kiểm soát chất lượng sản phẩm thép

Bộ thép Ấn Độ mở rộng kiểm soát chất lượng sản phẩm thép

Bộ thép Ấn Độ mở rộng kiểm soát chất lượng sản phẩm thép
Đánh giá bài viết
(TapChiThep.net) Bộ thép Ấn Độ đã ban hành sửa đổi vào ngày 28/3/2013 về “Đơn hàng thép và sản phẩm thép (kiểm soát chất lượng)” mở rộng ngày thực hiện đến 1/10/2013 đối với một số sản phẩm.
1. Sản phẩm thép tấm có độ dày hơn 80 mm trong điều kiện thử nghiệm siêu âm và độ dày nhỏ hơn 16 mm nhưng rộng hơn 3500 mm IS 2062, IS 2002 và IS 2041
HS Codes
IS 2002 và IS 2041 - 72085J20 72085210 72085220 72111300 72111420 72111490 72119011 72119090
IS 2062 – có thể áp dụng
2. Thép cacbon đúc thỏi phôi thép, phôi thép và tấm theo IS 2831 để cán lại thành thép có độ bền thấp.
HS Codes
IS 2831 - 72061090 72071190 72071290 72071920 72071990 72072090
3. Thép thanh và dây có sự biến dạng mạnh kích cỡ dưới 12 mm như IS1786
HS Codes
IS 1786 - 72131090 72142090
4. Thép thanh dẹt và vòng, hình vuông, hình lục giác, thanh bát giác có độ dày hoặc đường kính dưới 12 mm như IS 2062
5. Tất cả các loại GRCO như IS 3024 và CRNO chỉ với Watt mất không quá 5,3 Watt/kg 1,5 Tesla/50 Hz như với IS 648.
HS Codes
IS 3024 - 72251100 72261100
IS 648 - 72251920 72261920
Nguồn tin: SNC

Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *