Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Chất lượng sắt thép Việt Nhật

Chất lượng sắt thép Việt Nhật

Chất lượng sắt thép Việt Nhật
Đánh giá bài viết
(TapChiThep.net) Để biết thêm thông tin về sắt thép việt nhật các bạn có thể xem thêm thông tin bên dưới. Bên dưới là tất cả các thông số kỷ thuật như Đặc tính cơ lý, Đường kính và khối lượng, Quy định gối uống, và đặc biệt là thành phần hoá học của sắt thép


ĐẶC TÍNH CƠ LÝ

MÁC THÉP


GIỚI HẠN CHẢY

(N/mm2)

GIỚI HẠN ĐỨT

(N/mm2)
GIÃN DÀI TƯƠNG ĐỐI

(%)

UỐN CONG


GÓC UỐN

(0)

BÁN KÍNH GỐI UỐN

(mm)
SD 295
A
295
min
440
~ 600
16
min (D<25)
180 R
= 1.5 x D (D<16)
18
min (D>25)
R
= 2 x D (D>16)
SD 390 390
~ 510
560
min
16
min (D<25)
180 R =
2.5 x D
18
min (D>25)

ĐƯỜNG KÍNH VÀ KHỐI LƯỢNG

Loại sản phẩm

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D22 D25 D28 D32 D36 D43 D51
 Đường kính
danh xưng (mm)
10 12 14 26 18 20 22 25 28 32 36 43 51
 Trọng lượng (kg/m) 0,616 0,888 1,21 1,58 1,99 2,46 2,98 3,85 4,83 6,31 7,99 11,4 16,04QUY ĐỊNH GỐI UỐN

Mác thép

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D22 D25 D28 D32 D36 D43 D51

Đường kính gối uốn (δ)

 SD295A(mm) 30 36 42 48 72 80 88
 SD390(mm) 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 215  255  
        

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ
Mác thép Giới hạn chảy Giới hạn đứt

(N/mm2)
Giãn dài

tương đối (%)
Uốn cong

ø
< 16

ø
> 16
Góc uốn (0) Bán kính gối uốn (mm)
SS 400 245min 235min 400~510 20 min (ø < 25) 180 R = 1.5 x ø
24 min (ø
> 25)


THÀNH PHẦN HÓA HỌC

MÁC THÉP

THÀNH PHẦN HÓA HỌC
(%)

C Mn P S
SWRM
10
0,08
to 0,13
0,30
to 0.60
0,04 max 0,04 max
SWRM
12
0,10
to 0,15
0,30
to 0.60
0,04 max 0,04 max

MÁC THÉP

THÀNH PHẦN HÓA HỌC
(%)

C Mn P S Si Cu
SWRY
11
0,09
max
0,35
to 0,65
0,02
max
0,023 max 0,03
max
0,20
max

Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *