Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Công ty cổ phần Hung Khang

Công ty cổ phần Hung Khang

Công ty cổ phần Hung Khang
Đánh giá bài viết
(TapChiThep.net) Sáng lập vào năm 2002 bởi ông Lê Kim Giàu, Công Ty Cổ Phần Hưng Khang đã phát triển nhanh và trở thành một công ty có sức cạnh tranh cao trong thị trường nhà thép tiềm năng. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Dĩ An, Bình Dương, một trong những địa phương phát triển và thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất Việt Nam. 
Là một công ty Việt Nam 100% vốn gia đình, Ông Giàu đã sáng lập Hưng Khang bắt đầu với ngành đóng tàu sắt, sau đó với những cơ hội từ thị trường đang nổi, vào năm 2005, ông đã xâm nhập vào ngành công nghiệp nhà thép với kiến thức và kỹ năng từ ngành công nghiệp đóng tàu. Đây là một trong những quyết định đúng đắn của ông để đưa Hưng Khang trở thành công ty phát triển bền vững.
Click Play để xem videoTạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *