Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Công ty thép Ấn Độ SAIL thông báo tăng giá tất cả các sản phẩm thép

Công ty thép Ấn Độ SAIL thông báo tăng giá tất cả các sản phẩm thép

Công ty thép Ấn Độ SAIL thông báo tăng giá tất cả các sản phẩm thép
Đánh giá bài viết
Công ty thép Ấn Độ SAIL thông báo tăng giá tất cả các sản phẩm thép thêm 500 rupi/tấn trong tháng 3/2013.
Công ty thép Ấn Độ SAIL thông báo tăng giá tất cả các sản phẩm thép thêm 500 rupi/tấn trong tháng 3/2013.
Chủ tịch của SAIL cho rằng tăng giá thép là phù hợp vì giá thép thế giới đang tăng và giá nguyên liệu thô cũng vậy. Được biết, giá than luyện cốc thế giới mới đây đã tăng 15-20 USD/tấn.
Nguồn: GCVT

Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *