Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Italia: Hầu hết các sản phẩm thép dài đều tăng giá

Italia: Hầu hết các sản phẩm thép dài đều tăng giá

Italia: Hầu hết các sản phẩm thép dài đều tăng giá
Đánh giá bài viết
Theo dữ liệu từ phòng thương mại Brescia Itala, giá hầu hết các sản phẩm thép dài tại khu vực này đã tăng từ ngày 17/12-14/01, chỉ trừ các sản phẩm như thanh thương phẩm, thép cuộn trơn dạng kéo và thép hình UPN.

Theo nguồn dữ liệu nói trên, giá tăng mạnh nhất nằm ở các sản phẩn thép cây (12mm, B450 C), với 15-20 EUR/tấn lên 250-260 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
Các sản phẩm thép dầm như IPN, IPE và HE (kích thước lần lượt là 80mm, 80-100mm và 100-140mm) tăng 10 EUR/tấn lên 245-255 EUR/tấn. Duy chỉ có thép dầm UPN (80-120mm) là vẫn ổn định tại mức 150-195 EUR/tấn.
Thép thanh thương phẩm và cuộn trơn dạng lưới cũng có giá không đổi ở mức lần lượt là 150-160 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản và 575-685 EUR/tấn. Cuộn dạng lưới tăng 5 EUR/tấn lên 520-530 EUR/tấn.
Tất cả các giá trên (trừ cuộn trơn) đều là giá cơ bản, chưa tính thuế. Mức giá này được phòng thương mại Brescia lấy mức giao dịch trung bình của 4 tuần.

Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *