Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Các người mua Đông Á quay sang thép phế Nhật Bản khi giá thép phế của Hoa Kỳ tăng

Các người mua Đông Á quay sang thép phế Nhật Bản khi giá thép phế của Hoa Kỳ tăng

Các người mua Đông Á quay sang thép phế Nhật Bản khi giá thép phế của Hoa Kỳ tăng
Đánh giá bài viết
Các nguồn tin kinh doanh khu vực cho biết hôm thứ sáu rằng các người mua ở Đài Loan và Việt Nam đang chuyển trọng tậm sang thép phế Nhật Bản trong hai tuần qua.
Các nguồn tin kinh doanh cho hay việc cung ứng không đủ hàng từ Hoa Kỳ đang thúc giục các người mua Đài Loan quay sang thép Nhật Bàn. Một nhà kinh doanh Nhật bản giải thích rằng các nhà máy Đài Loan không thể có đủ hàng thép phế 1& 2 80:20 từ Hoa Kỳ theo mức giá bỏ thầu mong muốn của họ dưới 335 đô la Mỹ/tấn- giá CFR.
Ờ Đài Loan các đơn chào giá 3.000-5.000 tấn thép phế loại H2 của Nhật Bản đang ờ mức 338-340 đô la Mỹ/tấn- giá CFR và thép phế loại H1 của Nhật bản ở mức 343-345 đô la Mỹ/tấn-giá CFR.
Một nhà máy ở Cao Hùng nghe nói đã đặt mua 8.000 tấn thép phế 80:20 đựng trong container từ các nhà cung ứng Hoa Kỳ với mức giá 338-340 đô la Mỹ/tấn- giá CFR. Các nhà kinh doanh Đài Loan báo cáo rằng một lô hàng nhỏ cũng được đặt mua trong tuần với giá 335 đô la Mỹ/tấn- giá CFR Đài Trung.
Ở Việt Nam, các nhà máy đã đặt mua 5.000 tấn thép phế loại H2 với giá 346-347 đô la Mỹ/tấn- giá CFR trong tuần này. Các thỏa thuận cho lô hàng 5.000 tấn thép phế H1/H2 50:50 đã được ký kết một tuần trước đây với giá 355-358 đô la mỹ/tấn- giá CFR Việt Nam.
Một nhà kinh doanh Việt nam lưu ý rằng các thỏa thuận thép phế Nhật Bản bao gồm lượng thép phế hàng đổ xá nhỏ hơn so với lô hàng biển sâu (thông thường 30.000-50.000 tấn), điều này ít sự nguy hiểm về tài chính hơn đối với các nhà nhập khẩu.
Ở Indonesia, việc nhập khẩu thép phế trong container đã chậm lại do việc chống lại giá chào cao hơn. Một nhà kinh doanh ở Jakarta nói : “ Giá đã tăng 5-10 đô la Mỹ/tấn so với tuần trước.”
Các đơn chào hàng thép phế vụn đựng trong container đang ở mức 360-365 đô la Mỹ/tấn- giá CFR Indonesia và thép phế 80:20 đựng trong container là 350 đô la Mỹ/tấn- giá CFR trong tuần này. Các đơn chào giá này là cho thép phế đủ loại nguồn gốc.
Các nhà kinh doanh trong khu vực báo cáo trong tuần này rằng họ không có hoặc không nghe các đơn chào giá thép phế Hoa Kỳ. tuy nhiên, họ ước định rằng thép phế 80:20 hàng đổ xá được chào ở mức giá 370-375 đô la Mỹ/tấn và họ nói rằng các giá bỏ thầu trong khu vực thấp hơn giá này 10 đô la Mỹ/tấn.Nguồn tin: SBB
Dịch thuật: Đăng Anh  Tuấn
Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *