Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Sản lượng thép thế giới tăng 5,1% trong tháng 11

Sản lượng thép thế giới tăng 5,1% trong tháng 11

Sản lượng thép thế giới tăng 5,1% trong tháng 11
Đánh giá bài viết

Theo số liệu từ Hiệp hội tép thế giới, sản lượng thép thô của 62 nước thành viên (98% sản lượng thép thế giới) trong tháng 11 vừa qua đạt 121,7 triệu tấn, tăng 5,1% so với tháng 10.
Theo đó, sản lượng bình quân theo ngày đạt 4,056 triệu tấn/mgay2, giảm từ mức 4,069 triệu tấn/ngày trong tháng 10.
Cũng theo Hiệp hội thép thép thế giới, công suất sản xuất trong tháng 11 là 76,1%, thấp hơn mức 76,5% trong tháng 10.

Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *