Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Sản lượng thép Trung Quốc ổn định cuối tháng 11

Sản lượng thép Trung Quốc ổn định cuối tháng 11

Sản lượng thép Trung Quốc ổn định cuối tháng 11
Đánh giá bài viết
Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc (CISA), sản lượng thép bình quân trong 10 ngày cuối tháng 11 của nước này đạt 1,9599 triệu tấn/ngày, tăng 0,4% so với 10 ngày giữa tháng 11.
Tổng sản lượng bình quân trong tháng 11 đạt 1,956 triệu tấn, tăng 2,6% so với mức 1,906 triệu tấn/ngày trong tháng 10.
Ảnh minh họa từ Internet
Về tồn kho, tính đến cuối tháng 11, tồn thép thành phẩm tại các thành viên của Hiệp hội CISA là 10,399 triệu tấn, hầu như không xê xích là mấy so với lượng tồn trong tháng 10 là 10,382 triệu tấn.
Các nhà tham gia thị trường tin rằng đơn đặt hàng trong tháng 09 và 10 giao tháng 11 tăng là nguyên nhân khiến sản lượng vẫn ổn định.

Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *