Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Bảng giá sắt thép / Tổng công ty Thép Việt Nam đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho VietinBank

Tổng công ty Thép Việt Nam đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho VietinBank

Tổng công ty Thép Việt Nam đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho VietinBank
Đánh giá bài viết
Trái phiếu được phát hành cho 3 chi nhánh, kỳ hạn 3 năm, được tính lãi 3 tháng/lần.

Tổng công ty Thép Việt Nam - Công ty cổ phần (Vnsteel) công bố báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2012.

Vnsteel đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 3 chi nhánh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam (VietinBank). Trong đó, phát hành 200 tỷ đồng cho chi nhánh Ba Đình; 200 tỷ đồng chi nhánh Đống Đa và 100 tỷ đồng chi nhánh Sông Công.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, từ 28/12/2012 đến 28/12/2015. Trái phiếu được tính lãi 3 tháng/lần. Đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất là 16%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu + 4%/năm.

Tổ chức lưu ký trái phiếu là Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Công Thương Việt Nam. Trái phiếu được phát hành với mục đích huy động vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và phân bổ vào các dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Nguồn tin: Gafin

Tạp Chí Thép Xây Dựng
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net

Email: TapChiThep@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

_________________________________________________________________________________
Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39


s = new Array()

s[0] = "(1 người đang xem)";
s[1] = "(2 người đang xem)";
s[2] = "(3 người đang xem)";
s[3] = "(4 người đang xem)";
s[4] = "(5 người đang xem)";
s[5] = "(6 người đang xem)";
s[6] = "(7 người đang xem)";
s[7] = "(8 người đang xem)";
s[8] = "(9 người đang xem)";
s[9] = "(10 người đang xem)";
s[10] = "(11 người đang xem)";
s[11] = "(12 người đang xem)";
s[12] = "(13 người đang xem)";

document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])

About Billney

Billney
Tạp Chí Thép. Kênh thông tin chuyên ngành thép. Liên hệ quảng cáo 0938 919 739. Hoặc gửi email: NhuanTriLuu@gmail.com. -- Ai biết trước người đó thắng--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *